Strona główna

Studium Psychologii
- Łódź, Gdynia, Wieliczka, Ostrów Wlkp.Zarządzanie i socjologia

więcejIzba Psychologów w Łodzi


- Deklaracja członkowska
( do pobrania)

- Statut
( do pobrania)

Szkolenia przy Izbie Psychologów:

· Bioenergetyka wg Lowena
10-11.05.2014

· Pierwsza pomoc emocjonalna i interwencje kryzysowe
7-13.06.2014

· Trening interpersonalny
7-13.06.2014

Wydajemy zaświadczenia MEN podnoszące kwalifikacje zawodowe

więcej


LICENCJA TRENERA


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Studium Psychologii im. C. G. Junga podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom i trenerom w Polsce oraz wydawanych licencji.

więcej


Studia podyplomowePlacówki:

Łódź, Gdynia, Wieliczka, Ostrów Wlkp.


Pobierz Adobe ReaderNasi partnerzy:

Drzwi otwarte przez cały rok!

Uczestnictwo w jednych wybranych zajęciach harmonogramu bezpłatne:

Harmonogram zajęć Studium Psychologii im. C.G. Junga

Osoby zainteresowane warsztatami  prosimy o kontakt: 601 222 149, 42 611 65 45


Atrakcyjny zawód bez matury. Warunkiem przyjęcia - świadectwo ukończenia szkoły średniejBY POMAGAĆ INNYM TRZEBA ROZWIĄZAĆ WŁASNE PROBLEMY...

...REALNIE PORUSZAĆ SIĘ W ŻYCIU, MAJĄC JEDNOCZEŚNIE W SOBIE OGROMNĄ DOZĘ EMPATII.

Atutem Studium Psychologii w realizacji kształcenia jest wiedza i doświadczenie naszych wykładowców. Są to specjaliści, trenerzy, terapeuci pracujący w tym zawodzie od wielu lat i podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Słuchacze pod ich kierunkiem uzyskują możliwość zrozumienia i zastosowania zagadnień  psychologii w praktyce. W ten sposób podnoszona świadomość przygotowuje słuchaczy do bezpośredniej pracy z klientem. Zajęcia praktyczne, treningi, specyficzny kontakt interpersonalny  wykładowca – słuchacz przyczyniają się do podnoszenia świadomości własnych potencjałów i deficytów, do rozwoju talentów i osobistych niepowtarzalnych predyspozycji.


Harmonijne przejście pomiędzy psychologią, wiedzą medyczną i ezoteryką stanowi klucz do zrozumienia procesów zachodzących w człowieku oraz w jego środowisku co pozwala w sposób odpowiedzialny nieść pomoc potrzebującym.


Nasi absolwenci pracują w:


  • ośrodkach MONAR
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej
  • gabinetach odnowy biologicznej i SPA
  • jako trenerzy, psychoterapeuci, terapeuci

Alchemia programu


Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi wiele warsztatów i treningów terapeutycznych oraz psychoterapeutycznych. Dzięki nim może w pełni pomagać innym. Połączenie praktycznych umiejętności z teorią oraz niekonwencjonalnymi metodami pozwala lepiej zrozumieć człowieka, a tym samym nieść mu oczekiwaną pomoc.


Zajęcia teoretyczne:


- psychologia rozwojowa
- psychologia kliniczna
- psychologia społeczna
- psychopatologia
- przemoc psychologiczna
- nurty teoretyczne i elementy praktyki w psychoterapii
- koncepcja osobowości człowieka
- etyka zawodowa

Zajęcia praktyczne:


- trening interpersonalny
- trening asertywności
- praca z klientem
- wewnętrzne dziecko
- masaż ciała
- praca z ciałem - terapia zorientowana na proces A.Mindella
- terapia Gestalt
- DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
- diagnoza klienta na podstawie testów projekcyjnych i psychologicznych


Dodatkowym atutem dla wszystkich słuchaczy, po zrealizowanych blokach tematycznych, jest otrzymanie zaświadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe na państwowym druku MEN - 2 (zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2003 roku Dz U nr 31 , poz. 216).

PAŃSTWOWE KURSY ZAWODOWE


Jesteśmy placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów w Łodzi na bazie państwowego zezwolenia wydanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi nr  ew. Ed.VIII.432200-9/p.n./2007  z dnia
01.02.2002 r.

więcej


Kierunki

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Otwartego rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2014/2015

więcej
Wyróżnieniawięcej


Dyplomy i licencje

Aktualności

Zjazd absolwentów

Szanowni absolwenci! Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów zaprasza na ZJAZD ABSOLWENTÓW w dniach 9-11 stycznia 2015 r. odbędą się warsztaty: Ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera

więcej

Warsztaty zimowe

Warsztat wyjazdowy zimowy odbędzie się w terminie 11 - 16 stycznia 2015 r. Psychologia przepływu - jak wzmacniać swoje potencjały i realizować życiowe cele.

więcej

Pierwsza w Polsce Izba Psychologów w Łodzi

Carl Gustav Jung
Uchwałą zarządu PSPiT powstała Izba Psychologów w Łodzi. Wszystkich chętnych zapraszamy do członkowstwa.

więcej

Nadanie imienia Studium

Dnia 10.12.2009 odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole.
Patronem Studium Psychologii został C.G. Jung.

IV Edycja studiów podyplomowych (2013 rok)

Zapraszamy pracowników socjalnych i ochotniczych hufców pracy oraz nauczycieli, psychologów, pedagogów, absolwentów resocjalizacji, trenerów na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

więcej

Warsztaty otwarte i szkolenia

Od wielu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne. Wykorzystując doświadczenie w tej dziedzinie oraz odpowiadając na często zgłaszane zapotrzebowanie proponujemy szkolenia dla tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość swojego życia.

więcej

Konferencja nt.: "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"

W dniach 8-9.XI.2014 Studium Psychologii im. C. G. Junga zaprasza na konferencję nt.: "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
Rozpoczęcie konferencji godz. 10:00 Łódź, ul. Sienkiewicza 46

 
Sekretariat Łódź, Gdynia, Wieliczka:
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 (III LO)
tel/fax (42) 611 65 45
kom.: 601 222 149
studiumjunga@wp.pl
www.studiumpsychologiijunga.edu.pl
Sekretariat Ostrów Wlkp.:
Ostrów Wlkp.
ul. Kaliska 35a (II piętro, pokój 3)
kom.: 509 453 221
studiumjunga@wp.pl
www.studiumpsychologiijunga.edu.pl