Strona główna

Studium Psychologii

LICENCJA TRENERA


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Studium Psychologii im. C. G. Junga podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom i trenerom w Polsce oraz wydawanych licencji.

więcej


Studia podyplomowePlacówki:

Łódź, Warszawa, Ostrów Wlkp. , Gdynia


Pobierz Adobe ReaderNasi partnerzy:


Studium Świadomych Rodziców Szkoła umiejętności osobistych


BY POMAGAĆ INNYM TRZEBA ROZWIĄZAĆ WŁASNE PROBLEMY...

...REALNIE PORUSZAĆ SIĘ W ŻYCIU, MAJĄC JEDNOCZEŚNIE W SOBIE OGROMNĄ DOZĘ EMPATII.

Atutem Studium Psychologii w realizacji kształcenia jest wiedza i doświadczenie naszych wykładowców. Są to specjaliści, trenerzy, terapeuci pracujący w tym zawodzie od wielu lat i podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Słuchacze pod ich kierunkiem uzyskują możliwość zrozumienia i zastosowania zagadnień  psychologii w praktyce. W ten sposób podnoszona świadomość przygotowuje słuchaczy do bezpośredniej pracy z klientem. Zajęcia praktyczne, treningi, specyficzny kontakt interpersonalny  wykładowca – słuchacz przyczyniają się do podnoszenia świadomości własnych potencjałów i deficytów, do rozwoju talentów i osobistych niepowtarzalnych predyspozycji.


Harmonijne przejście pomiędzy psychologią, wiedzą medyczną i ezoteryką stanowi klucz do zrozumienia procesów zachodzących w człowieku oraz w jego środowisku co pozwala w sposób odpowiedzialny nieść pomoc potrzebującym.


Nasi absolwenci pracują w:


  • ośrodkach MONAR
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej
  • gabinetach odnowy biologicznej i SPA
  • jako trenerzy, psychoterapeuci, terapeuci

Alchemia programu


Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi wiele warsztatów i treningów terapeutycznych oraz psychoterapeutycznych. Dzięki nim może w pełni pomagać innym. Połączenie praktycznych umiejętności z teorią oraz niekonwencjonalnymi metodami pozwala lepiej zrozumieć człowieka, a tym samym nieść mu oczekiwaną pomoc.


Zajęcia teoretyczne:


- psychologia rozwojowa
- psychologia kliniczna
- psychologia społeczna
- psychopatologia
- przemoc psychologiczna
- nurty teoretyczne i elementy praktyki w psychoterapii
- koncepcja osobowości człowieka
- etyka zawodowa

Zajęcia praktyczne:


- trening interpersonalny
- trening asertywności
- praca z klientem
- wewnętrzne dziecko
- masaż ciała
- praca z ciałem - terapia zorientowana na proces A.Mindella
- terapia Gestalt
- DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
- diagnoza klienta na podstawie testów projekcyjnych i psychologicznych


Dodatkowym atutem dla wszystkich słuchaczy, po zrealizowanych blokach tematycznych, jest otrzymanie zaświadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe na państwowym druku MEN - 2 (zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2003 roku Dz U nr 31 , poz. 216).

PAŃSTWOWE KURSY ZAWODOWE


Jesteśmy placówką oświatową prowadzoną przez Europejską Akademię Psychologii Integracyjnej w Łodzi na bazie państwowego zezwolenia wydanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi nr  ew. Ed.VIII.432200-9/p.n./2007  z dnia
01.02.2002 r.

więcej


Kierunki

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Otwartego rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2014/2015

więcej
Wyróżnieniawięcej


Dyplomy i licencje

Aktualności

Warsztaty letnie

Warsztat wyjazdowy letni odbędzie się w terminie 16 - 22 czerwiec 2013 r.


Wspomnienia z warsztatów

Carl Gustav Jung
Co studenci piszą o warsztatach:
refleksje, wiersze, podziękowania, a także chwile zatrzymane w kadrze.

więcej

Nadanie imienia Studium

Dnia 10.12.2009 odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole.
Patronem Studium Psychologii został C.G. Jung.

IV Edycja studiów podyplomowych (2013 rok)

Zapraszamy pracowników socjalnych i ochotniczych hufców pracy oraz nauczycieli, psychologów, pedagogów, absolwentów resocjalizacji, trenerów na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

więcej

Warsztaty otwarte i szkolenia

Od wielu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne. Wykorzystując doświadczenie w tej dziedzinie oraz odpowiadając na często zgłaszane zapotrzebowanie proponujemy szkolenia dla tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość swojego życia.

więcej
  Kontakt:
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 (III LO)
tel/fax (42) 611 65 45
kom.: 601 222 149
studiumjunga@wp.pl
www.studiumpsychologiijunga.edu.pl