Strona główna

Studium Psychologii
- Gdynia, Łódź, Ostrów Wlkp., Warszawa, WieliczkaPolskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów

Izba Psychologów w Łodzi


- Deklaracja członkowska
( do pobrania)

- Statut
( do pobrania)

Szkolenia przy Izbie Psychologów:

10-15.01.2016

· Terapia behawioralno-poznawcza

Wydajemy zaświadczenia MEN podnoszące kwalifikacje zawodowe

więcej


LICENCJA TRENERA


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Studium Psychologii im. C. G. Junga podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom i trenerom w Polsce oraz wydawanych licencji.

więcej


Placówki:

Łódź, Gdynia, Wieliczka, Ostrów Wlkp.


Pobierz Adobe ReaderNasi partnerzy:

Zapraszamy do nas...

Drzwi otwarte przez cały rok!

Uczestnictwo w jednych wybranych zajęciach harmonogramu bezpłatne:

Harmonogram zajęć
Studium Psychologii im. C.G. Junga

Osoby zainteresowane warsztatami  prosimy
o kontakt: 601 222 149, 42 611 65 45


Atrakcyjny zawód bez matury. Warunkiem przyjęcia - świadectwo ukończenia szkoły średniejBY POMAGAĆ INNYM TRZEBA ROZWIĄZAĆ WŁASNE PROBLEMY...

...REALNIE PORUSZAĆ SIĘ W ŻYCIU, MAJĄC JEDNOCZEŚNIE W SOBIE OGROMNĄ DOZĘ EMPATII.

Atutem Studium Psychologii w realizacji kształcenia jest wiedza i doświadczenie naszych wykładowców. Są to specjaliści, trenerzy, terapeuci pracujący w tym zawodzie od wielu lat i podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Słuchacze pod ich kierunkiem uzyskują możliwość zrozumienia i zastosowania zagadnień  psychologii w praktyce. W ten sposób podnoszona świadomość przygotowuje słuchaczy do bezpośredniej pracy z klientem. Zajęcia praktyczne, treningi, specyficzny kontakt interpersonalny  wykładowca – słuchacz przyczyniają się do podnoszenia świadomości własnych potencjałów i deficytów, do rozwoju talentów i osobistych niepowtarzalnych predyspozycji.


Harmonijne przejście pomiędzy psychologią, wiedzą medyczną i ezoteryką stanowi klucz do zrozumienia procesów zachodzących w człowieku oraz w jego środowisku co pozwala w sposób odpowiedzialny nieść pomoc potrzebującym.


Nasi absolwenci pracują w:


  • ośrodkach MONAR
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej
  • gabinetach odnowy biologicznej i SPA
  • jako trenerzy, psychoterapeuci, terapeuci

Alchemia programu


Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi wiele warsztatów i treningów terapeutycznych oraz psychoterapeutycznych. Dzięki nim może w pełni pomagać innym. Połączenie praktycznych umiejętności z teorią oraz niekonwencjonalnymi metodami pozwala lepiej zrozumieć człowieka, a tym samym nieść mu oczekiwaną pomoc.


Zajęcia teoretyczne:


- psychologia rozwojowa
- psychologia kliniczna
- psychologia społeczna
- psychopatologia
- przemoc psychologiczna
- nurty teoretyczne i elementy praktyki w psychoterapii
- koncepcja osobowości człowieka
- etyka zawodowa

Zajęcia praktyczne:


- trening interpersonalny
- trening asertywności
- praca z klientem
- wewnętrzne dziecko
- praca z ciałem - terapia zorientowana na proces A.Mindella
- terapia Gestalt
- DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
- diagnoza klienta na podstawie testów projekcyjnych i psychologicznych


Dodatkowym atutem dla wszystkich słuchaczy, po zrealizowanych blokach tematycznych, jest otrzymanie zaświadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe na państwowym druku MEN - 2 (zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2003 roku Dz U nr 31 , poz. 216).
PAŃSTWOWE KURSY ZAWODOWE


Jesteśmy placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów w Łodzi na bazie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych wydanego przez Wydział Edukacji, nr ew. ED VIII.4320-31/sz.n/2003.

więcej
Wyróżnieniawięcej


Dyplomy i licencje

 

Nasi wykładowcy

Wykaz kadry wykładowej Studium Psychologii w Łodzi.

więcej

Warsztaty zimowe

Warsztat wyjazdowy zimowy odbędzie się w terminie 10 - 15 stycznia 2016 r. Terapia behawioralno-poznawcza.


Pierwsza w Polsce Izba Psychologów w Łodzi

Carl Gustav Jung
Uchwałą zarządu PSPiT powstała Izba Psychologów w Łodzi. Wszystkich chętnych zapraszamy do członkowstwa.

więcej

Nadanie imienia Studium

Dnia 10.12.2009 odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole.
Patronem Studium Psychologii został C.G. Jung.

Warsztaty otwarte i szkolenia

Od wielu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne. Wykorzystując doświadczenie w tej dziedzinie oraz odpowiadając na często zgłaszane zapotrzebowanie proponujemy szkolenia dla tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość swojego życia.

więcej


Państwowe Kursy Zawodowe - Kierunki

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Otwartego zaprasza na szkolenia osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

więcej
 
Sekretariat Łódź, Gdynia, Wieliczka:
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 (III LO)
tel/fax (42) 611 65 45
kom.: 601 222 149
studiumjunga@wp.pl
www.studiumpsychologiijunga.edu.pl
Sekretariat Ostrów Wlkp.:
Ostrów Wlkp.
ul. Kaliska 35a (II piętro, pokój 3)
kom.: 509 453 221
studiumjunga@wp.pl
www.studiumpsychologiijunga.edu.pl